Слухати радіо
www.radiobells.com #radiobells_script_hash
Диспетчер сервисного центра

У зв'язку з нестабільністю курсу валют ціни уточнюйте!

Сіль таблетована Tabletki solne

Перегляди: 832
Сіль таблетована Tabletki solne
zoom Увеличить изображение
Сіль таблетована Tabletki solne Сіль таблетована Tabletki solne

Сіль харчова таблетована 

Висока якість таблетованої кухонної солі - це результат застосування сучасного високоефективного обладнання, а також сировини, якість якої підтверджена міжнародним сертифікатом ISO 9002

Завдяки новітній технології, високій якості та особливій формі таблеток солі гарантується оптимальний контакт з водою і рівномірне розчинення. Таблетки виробляються з солі харчової Екстра високої якості (~ 99,9%  NaCl, ISO 9002).

Форма і розмір таблеток гарантує оптимальний контакт з водою, а якість - рівномірне розчинення без розпадання. Таблетки являють собою циліндри.  Така форма повністю виключає ефект злежування таблеток між собою при тривалому зберіганні.

Хімічний склад таблетованої солі:

Вміст токсичних речовин і солей важких металів в межах існуючих санітарних норм. Численні споживачі нашої продукції відзначають високу міцність соляних таблеток і повну відсутність ефекту розпадання.  Дана технологія виробництва гарантує сталість якості продукції, включаючи упаковку.

 Переваги таблетованої солі:

Сучасні системи пом’якшення води дуже прості і надійні завдяки застосуванню таблетованої солі.  Треба тільки не забувати підтримувати в баку її запас.  При цьому не треба боятися "пересипати".  Насипати таблетки можна хоч до самого краю бака - все одно, більше ніж треба не розчиниться.  Однак рівень таблеток треба періодично контролювати.  Критерій простий - нагорі завжди повинні бути сухі таблетки.Періодичність завантаження може значно відрізнятися для різних конфігурацій обладнання та параметрів води.  Необхідно також, щоб між регенераціями проходила достатня кількість часу для утворення в баку концентрованого розчину солі.  З цієї позиції здається, що начебто більш раціональним є застосовувати сіль не в формі таблеток, а звичайну - розсипом.  І розчиниться швидше, і буде дешевше.  Однак не випадково сіль має бути саме в таблетованому вигляді.  Справа в тому, що сіль розсипом не розчиняється у воді миттєво, а навпаки дуже швидко злежується в монолітну масу.  Така груда не тільки матиме площу поверхні, значно меншу, ніж така ж сама по вазі кількість солі в таблетках (а отже і буде набагато повільніше розчинятися), але і може "нарости" навколо шахти засмоктуючої системи і, таким чином, повністю блокувати роботу автоматичної  системи регенерації фільтра, що неминуче призведе до його виходу з ладу.  Є й інші важливі переваги таблетованої солі перед звичайною. Багаторічний досвід розвинених країн довів економічну і технічну доцільність використання таблетованої солі в якості витратного матеріалу в водопідготовки.

Сіль в формі циліндрів: 30х30 мм.

 Упаковка: мішок.  25 кг.

Виробник: ПП "Антарес-7"( Україна) на замовлення ТМ "AKVIUS"

 


 

Соль поваренная таблетированная 
Высокое качество таблетированной поваренной соли - это результат применения современного высокоэффективного оборудования, а так же сырья, качество которого подтверждено международным сертификатом ISO 9002
Благодаря новейшей технологии, высокому качеству и особой форме таблеток соли гарантируется оптимальный контакт с водой и равномерное растворение.
Таблетки производятся из соли пищевой Экстра высокого качества (~ 99,9 % NaCl, ISO 9002).
Форма и размер таблеток гарантирует оптимальный контакт с водой, а качество - равномерное растворение без распадания.
Таблетки представляют собой цилиндры. Такая форма полностью исключает эффект слеживаемости таблеток между собой при длительном хранении.
 
Химический состав таблетированной соли:
Содержание токсичных веществ и солей тяжелых металлов в пределах существующих санитарных  норм.
Многочисленные потребители нашей продукции отмечают высокую прочность соляных таблеток и полное отсутствие эффекта распадаемости. Данная технология производства гарантирует постоянство качества продукции, включая упаковку
 
Преимущества таблетированной соли
Современные системы водоумягчения очень просты и надежны благодаря применению таблетированной соли. Надо только не забывать поддерживать в баке её запас. При этом не надо бояться "пересыпать". Насыпать таблетки можно хоть по самый край бака - все равно, больше чем надо не растворится. Однако уровень таблеток надо периодически контролировать. Критерий прост - наверху всегда должны быть сухие таблетки.
Периодичность загрузки может значительно отличаться для различных конфигураций оборудования и параметров воды. Необходимо также, чтобы между регенерациями проходило достаточно времени для образования в баке концентрированного раствора соли. С этой точки зрения кажется, что вроде бы рациональнее применять соль не в форме таблеток, а обычную - россыпью. И раствориться быстрее, и дешевле. Однако не случайно соль требуется именно в таблетированном виде. Дело в том, что соль россыпью не растворяется в воде мгновенно, а наоборот очень быстро слеживается в монолитную массу. Такой ком не только будет иметь площадь поверхности, значительно меньшую, чем такое же по весу количество соли в таблетках (а значит и будет гораздо медленнее растворяться), но и может "нарасти" вокруг шахты  засасывающей системы и, таким образом, полностью блокировать работу автоматической системы регенерации фильтра, что неизбежно приведет к выходу из строя. Другие важные преимущества таблетированной соли перед обычной.
Многолетний опыт развитых стран доказал экономическую и техническую целесообразность использования таблетированной соли в качестве расходного материала в водоподготовке.
 
Соль в форме цииндров:  30х30 мм.
 
Упаковка: мешок. 25 кг.
Изготовитель: ПП "Антарес-7" на заказ ТМ "AKVIUS"

  
Ціна: 600 ГРН